SERVICES

Services - FALLS Prevention Clinic

FALLS Prevention Clinic -
Falls is a Major Disease of Elderly. Out of 10 top killers Falls occupies No. 1 position all over world. It is very easy to prevent Fall. We must give importance to Prevention of Falls by knowing our Risk of falling.


FALLS Prevention Plan -
ज्येष्ठ नागरिकांनो, स्वतःला पडण्यापासून वाचवा !
  “GEDPA : FALLS PREVENTION EXERCISES COURSE”  
     “GEDPA Means -“Geriatric Exercises With DEPRESCRIPTIONAL Physical Activity” 

ज्येष्ठांनो, 10 दिवसांचा हा कोर्स केल्यानंतर तुम्ही तुमचे उर्वरित आयुष्य [20 ते 25 वर्ष] स्वतःला कुठेही पडण्यापासून हमखास पणे वाचवू शकाल.   
1) पडणे, वारंवार पडणे व पडण्याची भिती हे ज्येष्ठांचे सर्वांत मोठे आजार आहेत.  
2) पडण्यापासून, वारंवार पडण्यापासून व पडण्याच्या भिती पासून आपण स्वतःला विशिष्ट व्यायामाने सहजपणे वाचवू शकतो.  
3) डाॅ. संजय बजाज, Falls Prevention Expert हे स्वतः प्रत्येक लाभार्थीला 60 ते 90 मिनीटे प्रशिक्षण देतात.  
4) विविध उपकरणांनी सकाळी पुरूषांकरीता 7 ते 8 आणि 8 ते 9 व सायंकाळी स्त्रियांकरीता 4.30 ते 5.30 आणि 5.30 ते 6.30, हया दरम्यान चार बॅच मध्ये हा कोर्स घेण्यात येईल.  
5) ½ kg, 1 kg, 1 ½ kg आणि 2 kg चे वजन [Weight Cuff] पायाला बांधून पायांची ताकत वाढविण्यात येते. जे वजन तुम्हाला झेपते, त्या वजनाचे दोन वेट कफ तुम्हाला नेहमीकरीता अभ्यासक्रमाच्या शेवटी भेट देण्यात येतील.
6) Hand Grip Strength [HGS] वाढविण्याकरीता दोन Stress Relief Balls सुद्धा नेहमीकरीता भेट देण्यात येतील.  
7) लाकडाच्या खुर्चीला धरून विशिष्ट प्रकारचे तोल सांभाळण्याचे व खांदयाचे व्यायाम शिकविण्यात येतील. 
8) Heel to Toe Walk व Reverse Walk हे शिकवून शरीराचा तोल सांभाळणे, चालण्याचा गती व शक्ती वाढविणे तसेच एका ठिकाणी उभे राहण्याचा वेळ वाढविणे हयामध्ये आमुलाग्र बदल कसा करावा? हे शिकविण्यात येईल.
9) तुम्हाला जर डायबिटीज [ Fasting & Postmeal Sugar] व ब्लडप्रेशर [B.P., ECG] असेल तर त्यावर संपुर्णपणे मार्गदर्शन करून हया आजारांना आटोक्यात ठेवून स्वतःला पडण्यापासून कसे वाचवावे? हे संपुर्ण पणे शिकविण्यात येईल.  
10) डाॅ. संजय बजाज सरांनी लिहीलेले डाॅक्टर मला वाचवा पडण्यापासून हया पुस्तकाची एक प्रत भेट देण्यात येईल.
11) National Council On Ageing [NCOA] हया ज्येष्ठांच्या अमेरिकन संस्थेचे व्यायामाचे हिंदी भाषेमधील एक पुस्तक सुद्धा भेट देण्यात येईल. 10 दिवसानंतर आपण नेहमीकरीता हे पुस्तक वाचून व्यायाम करू शकाल.
National Council On Ageing [NCOA] Books Click here...  HINDI BOOK  /   MARATHI BOOK
12) ज्येष्ठांच्या आहारामध्ये कुठले पदार्थ असावेत? हयाचे संपुर्ण ज्ञान डाॅ. सुषमा नेऊलकर, आहारतज्ञ हयांच्यातर्फे प्रत्येक लाभार्थीला स्वतंत्र वेळ देऊन एक ते दिड तासात ठराविक दिवशी समजवून, त्यांना Diet Chart देण्यात येईल.
13) बरेचवेळा पडण्याचे कारण आपल्या डोळयांचा आजार असतो. डाॅ. अनिल बजाज, नेत्ररोगतज्ञ हयांच्याव्दारे डोळयांची संपुर्ण तपासणी करून चष्म्याचा नंबर त्यांच्या पत्रकार भवन, पंचशिल चैक, नागपूर येथील दवाखान्यात देण्यात येईल.
14) Sarcopenia : आपल्या शरीरातील Muscles [ स्नायु ] कमजोर झाल्यास हा आजार होतो. हा आजार तुम्हाला आहे का? हयाचे 22 प्रश्न असलेली प्रश्नावली [SarQoL Questionnaire] तुमच्या कडून भरून घेण्यात येईल.
15) हया प्लानमध्ये कॅल्शियमच्या 15 गोळया मोफत देण्यात येईल.
16) धनुर्वाताच्या 3 लसी Inj T.d. 0.5 cc [ पुर्वी Inj T.T. देत असतं, 0, 1 & 6 महिन्याच्या अंतरानी मोफत दिल्या जातील.
17) लाभार्थीला शेवटच्या दिवशी त्यांनी हाडांकरीता नियमितपणे दूध प्यावे म्हणून Milk Mug देण्यात येईल.
18) शेवटच्या म्हणजे 10 व्या दिवशी तुमच्या संपुर्ण औषधांचा अभ्यास करून, कुठली औषधे कमी करू शकतो हयाचा अभ्यास करून Geriatric Deprescription देण्यात येईल. जेणे करून औषधांमुळे पडण्याचे प्रमाण कमीत कमी होईल.
10 दिवसांच्या, रोज 60 ते 90 मिनीटे शिकविल्या जाणा-या हया कोर्सची नियमित कोर्स फिस Rs. 21,000/-
संपर्क: सरिता, चिफ आॅपरेटींग आॅफिसर - 9372718541, www.doctoraturhome.com


HTML Templates by uiCookies